Nieuws
Olieverwijderingsvoertuig
De Kwelderkraan van Hanze Wetlands BV. is speciaal ontwikkeld voor het werken in kwetsbare natuurgebieden.…
Lees meer..

Loonbedrijf

Het loonbedrijf werkt met verschillende gespecialiseerde rupsvoertuigen die geschikt zijn voor de werkzaamheden in de wetlands. Door hun zeer lage bodemdruk van gemiddeld minder dan 60 gr/cm2 wordt de bodem ongemoeid gelaten.

De belangrijkste rupsvoertuigen van het loonbedrijf zijn;

  • De Bever: de Bever wordt vooral  ingezet voor het oogsten van gras, maar ook voor onderhoudswerkzaamheden in de wetlands, alsmede voor de aanleg van rietvelden.
  • De Retriever: de Retriever is het meest veelzijdige rupsvoertuig waarover het loonbedrijf beschikt.
  • De Otter: de Otter is het nieuwe biomassa-rupsvoertuig met een verhoogde productiecapaciteit (vanaf 2014).
  • De Alligator: de Alligator is een aangedreven rupsopraapwagen waarmee het materiaal uit het veld wordt getransporteerd.

De activiteiten van Hanze Wetlands

Aanleg van Wetlands

  • De aanleg van rietvelden als helofytenfilter of als productieveld voor dakdekkerriet. Er is een aantal beschikbare technieken en er zijn meerdere variabelen waarmee rekening moet worden gehouden (de bijbehorende video’s en foto’s illustreren een van de methoden);
  • Er worden gemechaniseerd stekken geoogst uit een bestaand rietveld;
  • De stekjes worden naar de locatie vervoerd waar ze weer gepoot worden;
  • Het poten gebeurd op gemechaniseerde wijze met rupsvoertuigen;
  • Na de aanleg vind er nog monitoring plaats om eventuele mindere gebieden te corrigeren.

 

De aanleg van rietvelden als helofytenfilters of als productievelden voor dakdekkerriet
Er is een aantal geschikte technieken voor de aanleg van rietvelden. Bij de aanleg moet rekening worden gehouden met meerdere variabelen. De video’s en foto’s illustreren een van de methoden. Er worden gemechaniseerd stekken geoogst uit een bestaand rietveld. De stekjes worden naar de locatie vervoerd, waar ze weer gepoot worden. Het poten gebeurt gemechaniseerd met rupsvoertuigen. Na de aanleg vindt er nog monitoring plaats om eventuele mindere gebieden te corrigeren.

 

Maaien van Wetlands

Rietmaaien
Afhankelijk van de toepassing van de biomassa wordt er anders geoogst. Dit betekent dat de oogst van dakdekkerriet op een andere manier gebeurt dan de oogst van biomassa. Ook worden er andere eisen aan het product gesteld. De verregaande mechanisatie van de oogst zorgt ervoor dat de kostprijs per ton geoogst product daalt.

 

Grasmaaien
De markt van het grasmaaien staat financieel onder druk. Beheerders hebben steeds minder geld voor het onderhoud van de wetlands en natuurgebieden. Dat betekent dat Hanze Wetlands meewerkt aan concepten om de keten van het grasmaaien goedkoper te maken. Er wordt jaarlijks een efficiencystijging gerealiseerd en er is een goede samenwerking met de beheerders nodig om hierbij grote stappen mogelijk te maken.

 

Afplaggen
Wetlands groeien sterk. Afhankelijk van de grenzen van de wetlands kan het zijn dat er plaggen moeten worden verwijderd. Hanze Wetlands Techniek heeft voor dit werk een machine in ontwikkeling.

HANZE WETLANDS
©2017 All rights reserved