Nieuws
Olieverwijderingsvoertuig
De Kwelderkraan van Hanze Wetlands BV. is speciaal ontwikkeld voor het werken in kwetsbare natuurgebieden.…
Lees meer..

Consultancy

Hanze Wetlands Consultancy heeft een aantal activiteiten.

Oogsten van biomassa in wetlands
Wij zijn gespecialiseerd in het oogsten van biomassa in wetlands en we beschikken over de kennis om deze biomassa in te zetten in een proces met een meerwaarde, waarbij verbranding de laatste optie is.

Technology development
Wij zijn gespecialiseerd in het oogsten van biomassa in wetlands.

Climate smart agriculture
Wetlands hebben een zuiverende werking op verontreinigd water. De toenemende daling van bodem door erosie zal ertoe leiden dat agrarische grond weer teruggegeven moet worden aan de wetlands. Dit moet op een verantwoorde manier plaatsvinden, en wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Wat betreft biomassa en verwaarding  denken we mee met klanten die biomassa hebben en daar iets mee willen doen. We onderzoeken met de klant hoeveel biomassa deze jaarlijks tot zijn beschikking heeft en op basis daarvan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Een meer specifieke  activiteit heeft te maken met vergisting. Gras en riet zijn goede grondstoffen voor vergisting, maar ze moeten voorbewerkt worden. Er zijn steeds meer bedrijven die hiermee experimenteren. Jansen Wijhe heeft daar inmiddels enkele jaren ervaring mee opgedaan, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.

HANZE WETLANDS
©2017 All rights reserved