Nieuws
Olieverwijderingsvoertuig
De Kwelderkraan van Hanze Wetlands BV. is speciaal ontwikkeld voor het werken in kwetsbare natuurgebieden.…
Lees meer..

Hanze Wetlands

Welkom op onze website
Wij zijn gespecialiseerd in het oogsten van biomassa in wetlands en we beschikken over de kennis om deze biomassa in te zetten in een proces met een meerwaarde, waarbij verbranding de laatste optie is.

Terug in de tijd
Hanze Wetlands werkt met kennis en ervaring die al vanaf 1966 zijn opgedaan bij het werken in wetlands en kent dus specifieke problemen die dit met zich meebrengt. Onze methoden voor het oogsten van riet en gras zijn zodanig gemechaniseerd dat de bodem van de wetlands niet wordt geschaad. De bodemdruk is gemiddeld lager dan 60 gram per cm². De ontwikkeling van de machines heeft ertoe geleid dat we ook begonnen zijn deze machines te produceren (zie Hanze Wetlands Techniek). Ook worden machines geproduceerd die de geoogste biomassa verder verwerken. Voorbeelden hiervan zijn de Minifix en de Cleanfix.

De laatste ontwikkeling binnen ons bedrijf is uitbreiding naar advies over het gebruik van biomassa. De verschillende technieken zoals pelletiseren en briketteren zijn bekend, maar de toepassing voor riet is nog niet zo eenvoudig, net als de afzet van de pellets of briketten

Complexe methoden waarbij riet en gras worden gebruikt en voorbewerkt voor de vergisting en de ontwikkelingen waarbij brandstof wordt geproduceerd uit de biomassa, worden door ons getest. De handel in biomassa is een logisch vervolg hierop. Hanze Wetlands heeft de ambitie om wetlands te beheren

Hanze Wetlands staat achter het concept van de paludicultuur en vindt het antwoord voor de huidige situatie in de natte, agrarische veengebieden. De paludiecultuur streeft naar een teruggave van slechte agrarische grond aan de natuur, maar wel onder voorwaarden. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de economische functie behouden blijft. Deze economische functie kan verschillende invalshoeken hebben, zoals de oogst van biomassa voor de verschillende toepassingen, waterberging, waterzuivering en natuurbeheer. Belangrijk is dat de CO2– en N2O-emissies worden gereduceerd. Het enkel onder water zetten is hierbij geen oplossing, omdat daarmee meer CH4 vrij komt. Het juiste beheer van wetlands zorgt zelfs voor het vastleggen van koolstof in de bodem.

HANZE WETLANDS
©2017 All rights reserved